Brattöns Återbruk AB är ett återbruk i göteborg, som startades i september 2012 och säljer begagnade byggvaror.
Vi samarbetar i huvudsak med företag i riv, bygg och fastighetsbranschen. Vi hämtar in begagnade och nya varor från till exempel rivningar och byggen.

Under 2016 har vi också börjat med försäljning av förbrukningsmaterial. Allt från tigersågblad till skyddshjälmar.

Tänk på miljön, handla begagnat!